Behöver du komma i kontakt med oss?
Ford 1940 kupé

STYRELSEN

Ordförande: tillförordnad Robert Lundin

Vice Ordförande: Robert Lundin
swedbob@flatheadford.com

Sekreterare: Ingemar Andersson
ingemar.e.andersson@wsp.com

Kassör: Anna Bjurenstam
kassoren@fordv8.se

Klubbmästare: Rickey Anderson
rickey@fordv8.se

Registrator: Anna Bjurenstam
anna@bjurenstam.se

V. klubbmästare: Lars Lindqvist
lali.vasa21@telia.com

Ledamot: Henrik Sahlin

henrik.sahlin81@gmail.com

Suppleant: Gunnar Jonsson

gunnar.jonsson@me.com

Suppleant: Martin Kaldner
martin.kaldner@gmail.com

Suppleant: Robert Lundin
swedbob@flatheadford.com

Suppleant: Magnus Axelsson
magnus.axelsson62@outlook.comSTABSGRUPP

Försäkringar MHRF / Folksam:
Henrik Salin                    
henrik.sahlin81@gmail.com

Chefredaktör: Ulf Carlén
red@fordv8.se
ulf.carlen@telia.com

Internationella kontakter:
Vakant.

Webmaster:
Anna Bjurenstam
anna@bjurenstam.se
 

REVISION OCH VALBEREDNING

Revisor: Marie Johansson
marie.hagstugan@gmail.com

Revisor suppleant: Kalle Lundberg
kalle.lundberg@outlook.com

Valberedning

Sammankallande:
Göran Roswall
goran.roswall@telia.com