Behöver du komma i kontakt med oss?
Ford 1940 kupé

STYRELSEN

Ordförande:     Robert Lundin swedbob@flatheadford.com
Vice Ordförande:   Anna Bjurenstam 
anna@bjurenstam.se
Sekreterare:    Lars Lindqvist lali.vasa21@telia.com
Kassör:       Ronnie Bergkvist rsb@telia.com
Klubbmästare:   Rickey Anderson rickey@fordv8.se
Ledamot:      Ingemar Andersson ingo.erik.a@gmail.com
Ledamot:      Henrik Sahlin henrik.sahlin81@gmail.com
Registrator:     Anna Bjurenstam anna@bjurenstam.se
Suppleant:    Magnus Axelsson magnus.axelsson62@outlook.com
Suppleant:   
 Maria Smedberg mariasmedberg@me.com
Suppleant:
      Gunnar Jonsson 
gunnar.jonsson@me.comREVISION OCH VALBEREDNING

Revisor:  Elisabeth Lundkvist elizkvist@gmail.com
Revisor suppleant:  Lennart Lundkvist lennielunk@gmail.com

Valberedning: Göran Roswall  goran.roswall@telia.com 
I valberedningen ingår även Gillis Nordin och Kenneth Hanis.