Behöver du komma i kontakt med oss?
Ford 1940 kupé

STYRELSEN

Ordförande: Jan-Inge Larsson
ord@fordv8.se

Vice Ordförande: Martin Anderson
vord@fordv8.se

Sekreterare: Ingemar Andersson
ingo.a@icloud.com

Kassör: Inger Lindahl
kassoren@fordv8.se

Klubbmästare: Rickey Anderson
rickey@fordv8.se

Registrator: Claes Lindahl
regist@fordv8.se

V. klubbmästare: Gillis Nordin
gillis@fordv8.se

Suppleant: Lars Lindqvist

lars@fordv8.se

Suppleant: Johan Törnqvist
johan.tornqvist@proplate.se

STABSGRUPP

Försäkringar MHRF / Folksam:
Henrik Salin                    
henrik.sahlin81@gmail.com

Chefredaktör:
Ulf Carlen
red@fordv8.se

Internationella kontakter:
Vakant.

Webmaster:
Henrik Bjurenstam
henrik@bjurenstam.se
 Peter Asariew
peter@fordv8.se

REVISION OCH VALBEREDNING

Revisor: Marie Johansson

Revisor suppleant: Kalle Lundberg

Valberedning

Sammankallande:
Göran Roswall
goran.roswall@telia.com

Ledamot valberedning:
Niklas Nygren

Ledamot valberedning:
Kenneth Hanis