Behöver du komma i kontakt med oss?
Ford 1940 kupé

STYRELSEN

Ordförande:     Robert Lundin swedbob@flatheadford.com
Vice Ordförande:   Anna Bjurenstam 
anna@bjurenstam.se
Sekreterare:    Ingemar Andersson ingemar.e.andersson@wsp.com
Kassör:       Ronnie Bergkvist rsb@telia.com
Registrator:     Anna Bjurenstam anna@bjurenstam.se
Klubbmästare:   Rickey Anderson rickey@fordv8.se
V. klubbmästare:  Lars Lindqvist lali.vasa21@telia.com
Ledamot:      Henrik Sahlin henrik.sahlin81@gmail.com
Suppleant:       Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@me.com
Suppleant:       Martin Kaldner martin.kaldner@gmail.com
Suppleant:    Maria Smedberg mariasmedberg@me.com
Suppleant:    Björn Medin  bjorn.medin@me.com
Suppleant:    Magnus Axelsson magnus.axelsson62@outlook.com
REVISION OCH VALBEREDNING

Revisor:  Marie Johansson  marie.hagstugan@gmail.com
Revisor suppleant:  Kalle Lundberg  kalle.lundberg@outlook.com

Valberedning:

Sammankallande:  Göran Roswall  goran.roswall@telia.com