MODERKLUBBEN - Early Ford V8 Club of America


Early Ford V-8 Club of America (EFV-8) som är vår moderklubb i USA har ett digitalt medlemskap från $25 där man får tillgång att läsa medlemstidningen digitalt. 

Länken nedan för att registrera dig online via formulär, alternativt, ladda hem pdf och skicka till dem. 
Hemsida:  www.earlyfordv8.org

Janne Ryden är representant för de Europeiska V8-klubbarna gentemot den amerikanska klubben.